Rejestracja Logowanie

Sugerowane kategorie:

  Strona główna
  Moduły GSM/GPRS Moduły GSM/GPRS Komunikacja TCP/IP Komunikacja TCP/IP Powiadamianie telefoniczne Powiadamianie telefoniczne Weryfikacja alarmu Weryfikacja alarmu Modemy Modemy
  Pokaż:
  Sortuj według:

  ISDN-SEP Satel separator ISDN
  Kod: ISDN-SEP
  • współpraca z modułem ISDN-MOD
  • możliwość odcięcia w razie konieczności dodatkowych linii telefonicznych udostępnianych przez moduł zakończenia sieciowego NT
  Promocja

  69,74 zł

  Stara cena: 77,49 zł
  Promocja trwa do: 2017-10-27

  0 opinii

  Satel
  SM-2 Satel syntezer mowy
  Kod: SM-2
  • 1 komunikat słowny trwający 16 sekund
  • pobór prądu w stanie gotowości: 3 mA
  • maksymalny pobór prądu: 18mA
  Promocja

  88,56 zł

  Stara cena: 98,00 zł
  Promocja trwa do: 2017-10-27

  0 opinii

  Satel
  INT-VG Satel moduł głosowy
  Kod: INT-VG
  • głosowe menu zdalnego sterowania obsługiwane za pomocą dowolnego telefonu z wybieraniem tonowym
  • zapis komunikatów w procesie konfiguracji z użyciem technologii przetwarzania tekstu na mowę eliminujący konieczność rejestrowania tekstów przez mikrofon
  • zdalne załączanie/wyłączanie czuwania oraz sterowanie wyjściami do obsługi urządzeń automatyki
  • zdalne sprawdzanie stanu systemu
  • funkcje MAKRO ułatwiające automatyczne wykonywanie szeregu czynności
  • zarządzanie konfiguracją modułu przy pomocy bezpłatnego programu VG-SOFT
  • możliwość zarejestrowania 16 komunikatów do powiadamiania telefonicznego
  • współpraca z centralami INTEGRA i VERSA
  Promocja

  167,40 zł

  Stara cena: 186,00 zł
  Promocja trwa do: 2017-10-27

  1 opinia

  Satel
  MDM56 BO Satel modem zewnętrzny
  Kod: MDM56 BO
  • optymalizowany do komunikacji z centralami SATEL
  • prędkość transmisji do 56 kbit/s
  • zasilanie stałym napięciem typowym dla systemów alarmowych
  • konfiguracja za pomocą komend AT
  • bez obudowy, do współpracy z centralą alarmową
  Promocja

  192,62 zł

  Stara cena: 214,02 zł
  Promocja trwa do: 2017-10-27

  0 opinii

  Satel
  INT-VMG Satel moduł komunikatów głosowych
  Kod: INT-VMG
  • możliwość rejestrowania do 32 różnych komunikatów
  • wyzwalanie komunikatów za pomocą centrali alarmowej INTEGRA lub za pomocą innych urządzeń zewnętrznych
  • wbudowany wzmacniacz pozwalający na bezpośrednie podłączenie głośnika
  • wyjście liniowe ułatwiające podłączenie do systemu PA
  • wbudowany port USB do szybkiego programowania za pomocą komputera
  Promocja

  208,80 zł

  Stara cena: 232,00 zł
  Promocja trwa do: 2017-10-27

  0 opinii

  Satel
  DT-1 Satel dialer telefoniczny
  Kod: DT-1
  • komunikator telefoniczny dla central alarmowych niewyposażonych w dialery zintegrowane
  • monitoring w kilkunastu formatach:
   • 2 numery stacji monitorujących
   • 2 identyfikatory
  • powiadamianie:
   • 6 numerów telefonów
   • 1 lub 2 komunikaty głosowe
   • 1 lub 2 komunikaty tekstowe
  • odpowiadanie na telefon:
   • sprawdzanie stanu systemu
  Promocja

  287,82 zł

  Stara cena: 319,00 zł
  Promocja trwa do: 2017-10-27

  0 opinii

  Satel
  MDM56 CA Satel modem zewnętrzny
  Kod: MDM56 CA
  • optymalizowany do komunikacji z centralami SATEL
  • prędkość transmisji do 56 kbit/s
  • zasilanie stałym napięciem typowym dla systemów alarmowych
  • konfiguracja za pomocą komend AT
  • dedykowany do współpracy z centralą alarmową
  Promocja

  293,36 zł

  Stara cena: 325,95 zł
  Promocja trwa do: 2017-10-27

  0 opinii

  Satel
  GPRS-T2 Satel moduł monitoringu GPRS/SMS
  Kod: GPRS-T2
  • 5 wejść wyzwalających monitoring lub powiadamianie
  • automatyczne przełączenie na SMS w przypadku braku GPRS
  • powiadamianie SMS/CLIP
  • zdalne sterowanie wyjściem modułu
  • wysyłanie transmisji testowej z wykorzystaniem CLIP
  • sygnalizacja awarii łączności
  Promocja

  315,50 zł

  Stara cena: 350,00 zł
  Promocja trwa do: 2017-10-27

  1 opinia

  Satel
  GPRS-T1 Satel konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS
  Kod: GPRS-T1
  • konwersja monitoringu telefonicznego z dowolnej centrali na transmisję GPRS/SMS
  • automatyczne przełączenie na SMS w przypadku braku GPRS
  • powiadamianie SMS/CLIP
  • wysyłanie transmisji testowej z wykorzystaniem CLIP
  • sygnalizacja awarii łączności
  Promocja

  315,50 zł

  Stara cena: 350,00 zł
  Promocja trwa do: 2017-10-27

  0 opinii

  Satel
  GPRS-T4 Satel moduł monitoringu GPRS/SMS
  Kod: GPRS-T4
  • 8 wejść wyzwalających monitoring lub powiadamianie
  • dedykowane wejście nadzorowania zasilania AC
  • 4 wyjścia z możliwością zdalnego sterowania
  • automatyczne przełączenie na SMS w przypadku braku GPRS
  • powiadamianie SMS/CLIP
  • wysyłanie transmisji testowej z wykorzystaniem CLIP
  • sygnalizacja awarii łączności
  Promocja

  345,38 zł

  Stara cena: 383,00 zł
  Promocja trwa do: 2017-10-27

  0 opinii

  Satel
  MDM56 PC Satel modem zewnętrzny
  Kod: MDM56 PC
  • optymalizowany do komunikacji z centralami SATEL
  • prędkość transmisji do 56 kbit/s
  • zasilanie stałym napięciem typowym dla systemów alarmowych
  • konfiguracja za pomocą komend AT
  • dedykowany do współpracy z komputerem
  Promocja

  357,56 zł

  Stara cena: 397,29 zł
  Promocja trwa do: 2017-10-27

  1 opinia

  Satel
  ISDN-MOD Satel moduł komunikacyjny
  Kod: ISDN-MOD
  • praca w charakterze adaptera pozwalającego podłączyć centralę alarmową z analogowym komunikatorem telefonicznym do linii ISDN
  • korzystanie z tej samej linii ISDN, do której podłączone są inne urządzenia ISDN (telefony, faxy, modemy)
  • określanie priorytetu dla połączeń inicjowanych przez centralę alarmową
  • praca w konfiguracji punkt-wielopunkt oraz punkt-punkt
  • port RS-232
  • praca w charakterze modemu zewnętrznego
  • wyjście sterujące separatorem ISDN-SEP
  Promocja

  396,31 zł

  Stara cena: 440,34 zł
  Promocja trwa do: 2017-10-27

  0 opinii

  Satel
  GSM LT-1 Satel moduł GSM zastępujący linię telefoniczną
  Kod: GSM LT-1
  • transmisja sygnałów z dialera telefonicznego przez sieć GSM
  • konwersja komunikatów PAGER na SMS
  • zdalne konfigurowanie modułu przez GPRS
  • zdalne programowanie central alarmowych przez GPRS
  • funkcja „zdalnego portu RS-232”
  • zdalna aktualizacja oprogramowania modułu
  Promocja

  420,66 zł

  Stara cena: 467,00 zł
  Promocja trwa do: 2017-10-27

  0 opinii

  Satel
  GPRS-T6 Satel moduł monitoringu GPRS/SMS z zasilaczem buforowym
  Kod: GPRS-T6
  • 8 wejść wyzwalających monitoring lub powiadamianie
  • dedykowane wejścia sygnałów awarii z systemu alarmowego
  • dedykowane wejście nadzorowania zasilania AC
  • 4 wyjścia z możliwością zdalnego sterowania
  • automatyczne przełączenie na SMS w przypadku braku GPRS
  • powiadamianie SMS/CLIP
  • wysyłanie transmisji testowej z wykorzystaniem CLIP
  • sygnalizacja awarii łączności
  • wbudowany zasilacz buforowy o wydajności 2 A
  Promocja

  448,34 zł

  Stara cena: 498,00 zł
  Promocja trwa do: 2017-10-27

  1 opinia

  Satel
  GSM LT-2 Satel moduł GSM zastępujący linię telefoniczną
  Kod: GSM LT-2
  • transmisja sygnałów z dialera telefonicznego przez sieć GSM
  • konwersja komunikatów PAGER na SMS
  • zdalne konfigurowanie modułu przez GPRS
  • zdalne programowanie central alarmowych przez GPRS – funkcja „zdalnego portu RS-232”
  • zdalna aktualizacja oprogramowania modułu
  • 4 wejścia modułu z możliwością uruchomienia powiadamiania SMS i wyzwalania transmisji zdarzeń w monitoringu
  • retransmisja CallerID – rozpoznawanie numeru dzwoniącego
  Promocja

  459,41 zł

  Stara cena: 510,00 zł
  Promocja trwa do: 2017-10-27

  0 opinii

  Satel
  ETHM-2 Satel uniwersalny moduł komunikacyjny TCP/IP
  Kod: ETHM-2
  • konwersja monitoringu telefonicznego z dowolnej centrali na transmisję TCP/IP
  • monitoring TCP/IP wyzwalany za pomocą wejść modułu
  • obsługa protokołu szyfrowania SSL w komunikacji z serwerem poczty wychodzącej (dotyczy tylko ETHM-2 FLASH v2.00)
  • zdalne sterowanie wyjściami za pomocą przeglądarki WWW (dotyczy tylko ETHM-2 FLASH v1.02)
  • zdalna konfiguracja poprzez dedykowaną aplikację ETHM-2 SOFT
  • lokalne programowanie za pomocą komputera podłączonego przez RS-232
  • możliwość wykorzystania w charakterze prostej centrali alarmowej wyposażonej w komunikację TCP/IP
  • kodowanie transmisji danych
  Promocja

  498,15 zł

  Stara cena: 553,00 zł
  Promocja trwa do: 2017-10-27

  1 opinia

  Satel
  GSM-4 Satel moduł zapasowego toru łączności dla linii telefonicznej
  Kod: GSM-4
  • transmisja sygnałów z dialera telefonicznego przez sieć GSM
  • konwersja komunikatów PAGER na SMS
  • zdalne konfigurowanie modułu przez GPRS
  • zdalne programowanie central alarmowych przez GPRS
  • zdalna aktualizacja oprogramowania modułu
  • 3 wyjścia z możliwością zdalnego sterowania
  Promocja

  603,32 zł

  Stara cena: 670,00 zł
  Promocja trwa do: 2017-10-27

  0 opinii

  Satel
  GSM-5 Satel moduł komunikacyjny
  Kod: GSM-5
  • symulowanie linii telefonicznej poprzez GSM
  • obsługa dwóch kart SIM
  • przełączanie na GSM przy awarii linii telefonicznej
  • 4 programowalne wejścia
  • konwersja monitoringu telefonicznego na SMS/GPRS/CSD
  • 3 wyjścia sterowane za pomocą DTMF/SMS/CLIP
  • konwersja komunikatów PAGER (DTMF) na SMS
  • wysyłanie transmisji testowej z wykorzystaniem CLIP
  • funkcja modemu dla central INTEGRA
  • programowanie za pomocą przycisków lub komputera
  Promocja

  680,81 zł

  Stara cena: 756,00 zł
  Promocja trwa do: 2017-10-27

  0 opinii

  Satel
  GSM-4 PS Satel moduł zapasowego toru łączności dla linii telefonicznej z zasilaczem APS-15
  Kod: GSM-4 PS
  • transmisja sygnałów z dialera telefonicznego przez sieć GSM
  • konwersja komunikatów PAGER na SMS
  • zdalne konfigurowanie modułu przez GPRS
  • zdalne programowanie central alarmowych przez GPRS – funkcja „zdalnego portu RS-232”
  • zdalna aktualizacja oprogramowania modułu
  • nadzorowanie linii telefonicznej i automatyczne przełączanie na GSM przy usterce
  • konwersja monitoringu telefonicznego na formaty SMS, GPRS i CSD
  • 4 wejścia modułu z możliwością uruchomienia powiadamiania głosowego/SMS i wyzwalania transmisji zdarzeń w monitoringu
  • 3 wyjścia z możliwością zdalnego sterowania
  Promocja

  714,02 zł

  Stara cena: 793,00 zł
  Promocja trwa do: 2017-10-27

  1 opinia

  Satel
  Hikvision
  Fibaro
  8level
  BCS
  BCS Line
  Dahua
  EVER
  Linkbasic
  Netgear
  Pulsar
  Roger
  Satel
  Seagate
  TP-Link
  Ubiquiti
  ULTIPOWER
  Vivotek
  Western Digital

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2017r.