Porównaj (0)

Kontrolery dostępu MC16

Pokaż Filtry (33)

 • kontroler dostępu dla wind klasycznych (z przyciskami wyboru piętra) z obsługą 8 pięter
 • dwa punkty logowania
 • 8000 identyfikatorów
 • Ethernet
 • 8 wejść
 • 8 wyjść tranzystorowych
 • 2 wyjścia przekaźnikowe
Czas realizacji: Do 48h
 • kontroler dostępu dla wind klasycznych (z przyciskami wyboru piętra) z obsługą 16 pięter
 • dwa punkty logowania
 • 8000 identyfikatorów
 • Ethernet
 • 8 wejść
 • 8 wyjść tranzystorowych
 • 2 wyjścia przekaźnikowe
Czas realizacji: Do 48h
 • kontroler dostępu dla wind klasycznych (z przyciskami wyboru piętra) z obsługą 32 pięter
 • dwa punkty logowania
 • 8000 identyfikatorów
 • Ethernet
 • 8 wejść
 • 8 wyjść tranzystorowych
 • 2 wyjścia przekaźnikowe
Czas realizacji: Do 48h
 • kontroler dostępu dla wind klasycznych (z przyciskami wyboru piętra) z obsługą 64 pięter
 • dwa punkty logowania
 • 8000 identyfikatorów
 • Ethernet
 • 8 wejść
 • 8 wyjść tranzystorowych
 • 2 wyjścia przekaźnikowe
Czas realizacji: Do 48h
 • 8 węzłów automatyki
 • Ethernet
 • 8 wejść
 • 6 wyjść tranzystorowych
 • 2 wyjścia przekaźnikowe
Czas realizacji: Do 48h
 • 16 węzłów automatyki
 • Ethernet
 • 8 wejść
 • 6 wyjść tranzystorowych
 • 2 wyjścia przekaźnikowe
Czas realizacji: Do 48h
 • 32 węzły automatyki
 • Ethernet
 • 8 wejść
 • 6 wyjść tranzystorowych
 • 2 wyjścia przekaźnikowe
Czas realizacji: Do 48h
 • 64 węzły automatyki
 • Ethernet
 • 8 wejść
 • 6 wyjść tranzystorowych
 • 2 wyjścia przekaźnikowe
Czas realizacji: Do 48h
 • Parkingowy kontroler dostępu na dwa przejścia w systemie RACS 5,
 • Identyfikatory: 8192,
 • Punkty logowania: 4,
 • Terminale dostępu: 8,
 • Strefy dostępu: 4,
 • Strefy alarmowe: 4
 • Zasilacze: 4,
 • Komendy sterujące: 2,
 • Linie wejściowe: 8,
 • Linie wyjściowe: 8,
 • Klawisze funkcyjne: 8,
 • Przejścia na punkt logowania: 1.
Czas realizacji: Do 48h
 • Parkingowy kontroler dostępu na trzy przejścia w systemie RACS 5,
 • Identyfikatory: 8192,
 • Punkty logowania: 6,
 • Terminale dostępu: 12,
 • Strefy dostępu: 6,
 • Strefy alarmowe: 6
 • Zasilacze: 6,
 • Komendy lokalne: 6,
 • Linie wejściowe: 18,
 • Linie wyjściowe: 12,
 • Klawisze funkcyjne: 12,
 • Przejścia na punkt logowania: 1.
Czas realizacji: Do 48h
 • Parkingowy kontroler dostępu na cztery przejścia w systemie RACS 5,
 • Identyfikatory: 8192,
 • Punkty logowania: 8,
 • Terminale dostępu: 16,
 • Strefy dostępu: 8,
 • Strefy alarmowe: 8
 • Zasilacze: 8,
 • Komendy lokalne: 8,
 • Linie wejściowe: 24,
 • Linie wyjściowe: 16,
 • Klawisze funkcyjne: 16,
 • Przejścia na punkt logowania: 1.
Czas realizacji: Do 48h
 • Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-AZC o 1 przejście
Czas realizacji: Do 48h
 • Kontroler wind KONE KGC w systemie RACS 5,
 • Obsługa systemu wind zarządzanych przez kontroler grupowy KGC,
 • Komunikacja z kontrolerem grupowym KGC za pośrednictwem interfejsu MCI16-EVK,
 • Możliwość podziału systemu na wiele kontrolerów MC16-EVK współpracujących z jednym system wind zarządzanych przez kontroler KGC,
 • Rozróżnienie typów przywołania (Call Type),
 • Terminal dostępu montowany w kabinie lub przed wejściem,
 • Tygodniowe harmonogramy dostępu,
 • Wieloletnie kalendarze wyjątków,
 • Obsługa zintegrowana w programie VISO,
 • Serwer integracji.
Czas realizacji: Do 48h
 • Kontroler dostępu do pokojów hotelowych,
 • Identyfikatory: 8192,
 • Punkty logowania: 4,
 • Terminale dostępu: 8,
 • Strefy dostępu: 4,
 • Strefy alarmowe: 4, 
 • Zasilacze: 4,
 • Węzły automatyki: 8,
 • Komendy lokalne: 4,
 • Linie wejściowe: 12,
 • Linie wyjściowe: 32,
 • Klawisze funkcyjne: 24,
 • Przejścia na punkt logowania: 1.
Czas realizacji: Do 48h
 • Kontroler dostępu do trzech pokoi hotelowych,
 • Identyfikatory: 8192,
 • Punkty logowania: 6,
 • Terminale dostępu: 12,
 • Strefy dostępu: 6,
 • Strefy alarmowe: 6, 
 • Zasilacze: 6,
 • Węzły automatyki: 12,
 • Komendy lokalne: 6,
 • Linie wejściowe: 18,
 • Linie wyjściowe: 48,
 • Klawisze funkcyjne: 36,
 • Przejścia na punkt logowania: 1.
Czas realizacji: Do 48h
 • Kontroler dostępu do czterech pokoi hotelowych,
 • Identyfikatory: 8192,
 • Punkty logowania: 8,
 • Terminale dostępu: 16,
 • Strefy dostępu: 8,
 • Strefy alarmowe: 8, 
 • Zasilacze: 8,
 • Węzły automatyki: 16,
 • Komendy lokalne: 8,
 • Linie wejściowe: 24,
 • Linie wyjściowe: 64,
 • Klawisze funkcyjne: 48,
 • Przejścia na punkt logowania: 1.
Czas realizacji: Do 48h
 • Kontroler dostępu do 16 szafek lub schowków,
 • Identyfikatory: 8192,
 • Punkty logowania: 1,
 • Terminale dostępu: 2,
 • Strefy dostępu: 0,
 • Strefy alarmowe: 0
 • Zasilacze: 4,
 • Węzły automatyki: 2,
 • Komendy lokalne: 4,
 • Linie wejściowe: 32,
 • Linie wyjściowe: 32,
 • Klawisze funkcyjne: 8,
 • Przejścia na punkt logowania: 16.
Czas realizacji: Do 48h
 • Kontroler dostępu do 32 szafek lub schowków,
 • Identyfikatory: 8192,
 • Punkty logowania: 4,
 • Terminale dostępu: 2,
 • Strefy dostępu: 0,
 • Strefy alarmowe: 0
 • Zasilacze: 8,
 • Węzły automatyki: 2,
 • Komendy lokalne: 8,
 • Linie wejściowe: 64,
 • Linie wyjściowe: 64,
 • Klawisze funkcyjne: 16,
 • Przejścia na punkt logowania: 32.
Czas realizacji: Do 48h
 • Kontroler dostępu do 64 szafek lub schowków,
 • Identyfikatory: 8192,
 • Punkty logowania: 4,
 • Terminale dostępu: 8,
 • Strefy dostępu: 0,
 • Strefy alarmowe: 0
 • Zasilacze: 16,
 • Węzły automatyki: 2,
 • Komendy lokalne: 16,
 • Linie wejściowe: 64,
 • Linie wyjściowe: 64,
 • Klawisze funkcyjne: 32,
 • Przejścia na punkt logowania: 64.
Czas realizacji: Do 48h
 • Kontroler dostępu na jedno przejście w systemie RACS 5 v2 EX,
 • Obustronna kontrola przejścia,
 • Indetyfikatroy: 12tys.,
 • Punkty logowania: 2,
 • Terminale dostępu: 4,
 • Strefy dostępu: 2,
 • Strefy alarmowe: 2, 
 • Zasilacze: 2,
 • Węzły automatyki: 2,
 • Komendy lokalne: 2,
 • Linie wejściowe: 8,
 • Linie wyjściowe: 8,
 • Klawisze funkcyjne: 8,
 • Przejścia na punkt logowania: 1,
 • Wbudowany zasilacz impulsowy z wyjściem: 12 VDC/1.0 A.
Czas realizacji: Do 48h
 • Kontroler dostępu na dwa przejścia w systemie RACS 5 v2 EX,
 • Obustronna kontrola przejścia,
 • Indetyfikatroy: 12tys.,
 • Punkty logowania: 4,
 • Terminale dostępu: 4,
 • Strefy dostępu: 4,
 • Strefy alarmowe: 4
 • Zasilacze: 4,
 • Węzły automatyki: 4,
 • Komendy lokalne: 4,
 • Linie wejściowe: 12,
 • Linie wyjściowe: 8,
 • Klawisze funkcyjne: 16,
 • Przejścia na punkt logowania: 1,
 • Wbudowany zasilacz impulsowy z wyjściem: 12 VDC/1.0 A.
Czas realizacji: Do 48h
 • Kontroler dostępu na trzy przejścia w systemie RACS 5 v2 EX,
 • Obustronna kontrola przejścia,
 • Indetyfikatroy: 12tys.,
 • Punkty logowania: 6,
 • Terminale dostępu: 12,
 • Strefy dostępu: 6,
 • Strefy alarmowe: 6
 • Zasilacze: 6,
 • Węzły automatyki: 6,
 • Komendy lokalne: 6,
 • Linie wejściowe: 18,
 • Linie wyjściowe: 12,
 • Klawisze funkcyjne: 24,
 • Przejścia na punkt logowania: 1,
 • Wbudowany zasilacz impulsowy z wyjściem: 12 VDC/1.0 A.
Czas realizacji: Do 48h
 • Kontroler dostępu na cztery przejścia w systemie RACS 5 v2 EX,
 • Obustronna kontrola przejścia,
 • Indetyfikatroy: 12tys.,
 • Punkty logowania: 8,
 • Terminale dostępu: 16,
 • Strefy dostępu: 8,
 • Strefy alarmowe: 8
 • Zasilacze: 8,
 • Węzły automatyki: 8,
 • Komendy lokalne: 8,
 • Linie wejściowe: 24,
 • Linie wyjściowe: 16,
 • Klawisze funkcyjne: 32,
 • Przejścia na punkt logowania: 1,
 • Wbudowany zasilacz impulsowy z wyjściem: 12 VDC/1.0 A.
Czas realizacji: Do 48h
 • Kontroler dostępu na jedno przejście w systemie RACS 5 v2 ST,
 • Obustronna kontrola przejścia,
 • Indetyfikatroy: 12tys.,
 • Punkty logowania: 2,
 • Terminale dostępu: 4,
 • Strefy dostępu: 2,
 • Strefy alarmowe: 2, 
 • Zasilacze: 2,
 • Węzły automatyki: 2,
 • Komendy lokalne: 2,
 • Linie wejściowe: 8,
 • Linie wyjściowe: 8,
 • Klawisze funkcyjne: 8,
 • Przejścia na punkt logowania: 1,
 • Wbudowany zasilacz impulsowy z wyjściem: 12 VDC/1.0 A.
Czas realizacji: Do 48h
 • Kontroler dostępu na dwa przejścia w systemie RACS 5 v2 ST,
 • Obustronna kontrola przejścia,
 • Indetyfikatroy: 12tys.,
 • Punkty logowania: 4,
 • Terminale dostępu: 4,
 • Strefy dostępu: 4,
 • Strefy alarmowe: 4
 • Zasilacze: 4,
 • Węzły automatyki: 4,
 • Komendy lokalne: 4,
 • Linie wejściowe: 12,
 • Linie wyjściowe: 8,
 • Klawisze funkcyjne: 16,
 • Przejścia na punkt logowania: 1,
 • Wbudowany zasilacz impulsowy z wyjściem: 12 VDC/1.0 A.
Czas realizacji: Do 48h

Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2023r.